Medi ambient: consum de combustible i emissions de CO2

La informació mediambiental al cartell informatiu del punt de venda


Els punts de venda de vehicles automòbils nous han d'exhibir obligatòriament un cartell informatiu amb una llista de les dades oficials del consum de carburant i de les dades oficials de les emissions de CO2, per a tots els models de turisme nous presentats, posats en venda o oferts en arrendament financer en un punt de venda o per mediació d'aquest punt de venda. Aquestes dades han de col•locar-se en un lloc destacat i d'acord amb la presentació descrita en la norma.

 

La informació mediambiental a la publicitat del fabricant


Els impresos de promoció utilitzats per a la comercialització, publicitat i promoció entre el públic en general dels diferents models de vehicles automòbils nous han d'incloure les dades oficials sobre consum de combustible i sobre emissions de CO2 .

 

La informació mediambiental a la guia oficial editada


L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), en col•laboració amb fabricants i importadors, elaborarà el contingut d'una guia de consum de combustible i emissions de CO2, com a mínim una vegada a l'any, que publicarà en Internet. Els fabricants i importadors facilitaran a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) la informació i les característiques tècniques dels turismes.

En els diferents punts de venda es tindrà a la disposició dels consumidors, amb caràcter gratuït, una guia de consum de combustible i emissions de CO2, que resulti compacta i manejable.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS


Pregunta: Estic molt conscienciat per l’impacte mediambiental dels vehicles automòbils, qui m’ha d’informar sobre el consum de combustible i emissions de CO2?
Resposta: El venedor ha d’informar en el punt de venda mitjançant un cartell situat al costat del vehicle exposat de les emissions de CO2 i del consum de combustible. El fabricant ha d’informar de les emissions de CO2 i del consum de combustible en tota publicitat escrita que esditi.

 

NORMATIVA


Reial Decret 837/2002, de 2 d’ agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s'ofereixin en arrendament financer en territori espanyol.