Fruites i Verdures

Etiquetatge de la fruita i verdura no envasada


L’etiquetatge de la fruita i verdura que es ven a doll o a que es talla o es pesa al propi punt de venda ha de contenir la informació següent ja sigui en un rètol, cartell, etiqueta, pissarra, etiqueta, etc.

 • preu/kg.
 • nom comercial (ex. poma)
 • varietat (si la Norma de Qualitat ho exigeix) (ex. golden)
 • categoria comercial (ex. Extra, 1a, 2a, 3a)
 • calibre (si la Norma de Qualitat ho exigeix) (ex. diàmetre)
 • origen (zona de producció / país d’origen per importació)


Exemples:

Denominació del producte: la denominació específica contemplada en la corresponent norma de qualitat de la fruita concreta.
• Ex: poma

Nom de la varietat: Obligatori si així ho exigeix la norma de qualitat del producte.
• Ex: golden, fuji, royal, starking, ...

Categoria comercial: definides a les normes de qualitat.
• Ex: “Extra”, “I”, “II”.

Calibre: obligatori si ho exigeix la norma de qualitat del producte.
• Ex: poma és obligatori a les categories Extra, "I", "II".
• Es fixen uns diàmetres mínims per a cada calibre.


Origen del producte: zona de producció.
– Per als productes importats s’indicarà el país d’origen o la zona si prové del mercat nacional.Etiquetatge fruita a doll o no envasada


Etiquetatge fruita a doll o no envasadaEtiquetatge de la fruita i verdura envasada

L’etiquetatge de la fruita i verdura que es ven envasada ha de contenir la informació següent.

 • Quantitat neta
 • Identificació de l’empresa i el seu domicili
 • Lot
 • preu/kg
 • preu total
 • nom comercial
 • varietat (si la Norma de Qualitat ho exigeix)
 • categoria comercial
 • calibre (si la Norma de Qualitat ho exigeix)
 • origen


- No és necessari:
Data caducitat o consum preferent ni condicions de conservació


Etiquetatge fruita envasada


NORMATIVA APLICABLE


Reglament CE 1182/2007 Reglament CE sobre fruites i hortalisses

Reglament CE 2200/1996 Reglament CE sobre fruites i hortalisses

Reial decret 2192/1984, Reglament d’aplicació de les normes de qualitat per a les fruites fresques i hortalisses destinades al comerç interior

Reglament 907/2004/CE pel que es modifiquen les normes de comercialització aplicables a fruites i hortalisses fresques en el que afecta a presentació i marcat.

Reglament 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació dels Reglaments (CE) nº 2200/1996, (CE) 2201/1996 i (CE) 1182/2007 del Consell en el sector de fruites i hortalisses.